aja katungkul marang kasenengan kadonyan lan kemareman ,,,,satrio ingkang pilih tanding  

1 komentar: